TRANSPORT PONADNORMATYWNY

Firma dysponuje specjalistycznymi środkami transportu (trzyosiowymi oraz czteroosiowymi ciągnikami siodłowymi spełniającymi normy spalania Euro 5 i Euro 6), które pozwalają na przewóz ładunków ponadnormatywnych dla każdej gałęzi przemysłu ciężkiego i branż z nimi powiązanych.

Logistyczne zabezpieczenie tak nietypowego transportu wymaga spełnienia kilku istotnych warunków. A zatem główne atuty firmy to:                              

  • doświadczone i w pełni wykwalifikowane osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy                                   
  • kompetentny zespół pracowników, który na podstawie otrzymanych informacji o parametrach zleconego do przewiezienia ładunku, przy wykorzystaniu programu Auto CAD określa optymalną i pozbawioną ryzyka procedurę załadunku, gwarantując w ten sposób bezpieczną realizację procesu transportowego
  • profesjonalny pilotaż BF2 oraz BF3
  • zaplecze i obsługa techniczna transportu
  • sprawny technicznie sprzęt (wewnętrzna systematyczna diagnostyka wszystkich środków transportu)
  • system GPS w jaki wyposażona jest flota transportowa, pozwala na dokładne określenie gdzie w danej chwili znajduje się pojazd wraz z powierzonym nam ładunkiem
  • posiadanie wymaganych zezwoleń na przejazd nienormatywny w kraju i za granicą                                                                                                                   

Możliwość spełnienia wyżej wymienionych warunków potwierdza profesjonalizm i rzetelność firmy dbającej o najwyższą jakość usług.